Dziś strażnicy miejscy mieli pierwsze szkolenie. Poprowadził je pirotechnik policyjny, wykładowca w Szkole Policyjnej w Legionowie.

- To było szkolenie z wydzielonego zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego - wyjaśnia komendant Andrzej Wojkowski.

Wzięło w nim udział 25 strażników.

- To pierwsze szkolenie z cyklu, który ma się składać z 4 szkoleń teoretycznych w miesiącu i 4 szkoleń fizycznych - dodaje.