Pisemny egzaminu z języka polskiego przeprowadzany jest na dwóch poziomach - podstawowym oraz rozszerzonym. Uczniowie, którzy zdecydowali się na pisanie egzaminu podstawowego mieli na to 170 minut. Sprawdzian z części rozszerzonej trwał 10 minut dłużej.
W I Liceum Ogólnokształcącym do egzaminu przystąpiło 164 uczniów, w II Liceum Ogólnokształcącym 152. W Zespole Szkół nr 1 polski pisało 62 maturzystów, w Zespół Szkół nr 2 – 138, 150 uczniów przystąpiło do matury w Zespół Szkół nr 3. W Ksawerowie jest 53. maturzystów. Do tegorocznej matury przystąpiło również 43 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z poprzedniego roku.
Jutro maturzyści przystąpią do sprawdzianu z języka obcego. Pisemne egzaminy maturalne potrwają do 21 maja.
W sumie do egzaminu w całej Polsce przystąpi 440 tysięcy uczniów.