W budżecie na 2008 rok przeznaczono na ten cel 100.000 zł. Po opracowaniu kosztorysów inwestorskich okazało się, że to zbyt mała kwota. Radni musieli znaleźć w budżecie dodatkowe 30.000.