Jacek Plewiński - specjalista do spraw bezpieczeństwa miasta, zmienił robotę. Ze Straży Miejskiej przeszedł do Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej. Od 17 lipca jest kierownikiem robót  i najważniejszy po dyrektorze Stanisławie Wołoszu.