Poborowi mieszkający w Pabianicach (445 osób) muszą stanąć przed komisją od 6 do 25 lutego. Mieszkańcy gmin: Ksawerów – 4 i 5 lutego, Dłutów – 5 marca, Dobroń – 6 i 7 marca, Pabianice – 10 i 11 marca. Kobiety termin stawienia się przed komisją lekarską mają wyznaczony na 12 marca.
Powiatowa Komisja Lekarska zbiera się w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, telefon kontaktowy: 0 42 225 35 00.
W skład komisji wchodzą: chirurg - Wojciech Zaborowski, internista, specjalista medycyny pracy - Jerzy Soja, chirurg ortopeda - Grzegorz Fryzeł.