- Nie wykluczałbym, że Polfa Pabianice mogłaby zadebiutować na GPW - powiedział Bury dziennikarzom w Sejmie. dodał, że Polfa Warszawa jest też ciekawą spółką i także mogłaby iść na giełdę.
Wiceminister poinformował, że żadna ze spółek nie przedstawiła w MSP dalszych planów. Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Skarbu Państwa Bury powiedział, że zarówno Polfa Pabianice, jak i Polfa Warszawa są w dobrej sytuacji finansowej.
- Obie miały dodatnie wyniki. Sytuacja w nich jest dobra i stabilna - powiedział wiceminister.
Polfa Pabianice miła w ubiegłym roku netto 16 mln zł zysku.
Jak podaje Gazeta Wyborcza Bury poinformował posłów, że w przypadku tych firm można mówić o prywatyzacji przez GPW, ale Skarb Państwa nie wyklucza ich sprzedaży inwestorom branżowym. W przyjętym we wtorek przez rząd "Programie prywatyzacji na lata 2008-2011" zapisano, że w sektorze farmaceutycznym planuje się prywatyzację 11 spółek, w większości do roku 2009. "Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA oraz Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA, czyli spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Polski Holding Farmaceutyczny SA z siedzibą w Warszawie, będą prywatyzowane oddzielnie przez PHF S.A. [...] Planuje się w omawianym okresie zakończenie procesów prywatyzacji wszystkich podmiotów tego sektora" - głosi dokument.
Program przewiduje, że zbycie akcji tych trzech spółek w trybie publicznym za zgodą Rady Ministrów zaplanowane jest na przełom 2010/ 2011 roku.