Do Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach zostanie przekazany przenośny projektor multimedialny oraz komputer przenośny wraz z oprogramowaniem. Jego wartość to 7 tysięcy zł. Pieniądze pochodzą z nadwyżki budżetowej. Porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane między Zarządem Powiatu Pabianickiego a Komendantem Wojewódzkim Policji. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej KPP w Pabianicach zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Powiatu.