Psy muszą mieć od 1 do 2 lat, bardzo dobry stan zdrowia i nie reagować negatywnie na strzały i hałas. To podstawowej kryteria, które muszą spełniać psiaki. Wstępne kwalifikacje zwierząt do zakupów jako psy patrolowo – tropiące (potrzebują 4) i do wyszukania zapachów narkotyków (potrzebują 2) zaplanowano na 23 i 24 czerwca na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi przy ul. Pienistej 71. Kandydaci powinni mieć też silną pasję aportową w terenie otwartym i w pomieszczeniach. Od zwierząt zakwalifikowanych do szkolenia jako psy patrolowo – tropiące dodatkowo wymagana jest obrona opiekuna, czujność i popęd do samoobrony.

Osoby zainteresowane sprzedażą psów do policji proszone są o kontakt telefoniczny z policjantami Wydziału Prewencji KWP w Łodzi pod nr tel. 042 665 33 97.