Policjanci ustawili się na ulicy Waltera-Jankego przy skrzyżowaniu z ulicą Bugaj. Kontrolują kierowców jadących od strony ulicy Jutrzkowickiej.