Przy wjeździe na cmentarz komunalny (przy ulicy Kilińskiego) przez całe święta stały nielegalne stragany z kwiatami i zniczami. To sprawka Katarzyny M. - handlarki wielokrotnie wyrzucanej sprzed cmentarza, karanej mandatami i wyrokami sądu. 
- Nikogo tu nie ma. Jeśli się pojawią sprzedawcy, towar zostanie spisany i zabrany - mówi sekretarz miasta Adam Marczak.