8 września w godzinach 8.00 - 16.00 pod telefonem 0-42-22-53-372 pracownicy Starostwa Powiatowego, policjanci z Komendy Powiatowej Policji i pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej będą czekać na uwagi i opinie mieszkańców powiatu. MOżna z nimi pogadać o organizacji ruchu drogowego, stanie dróg i przeprowadzanych prac remontowych. Głównym celem konsultacji jest poprawa bezpieczeństwa na drogach.