1435 wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę wydał w zeszłym roku Wydział Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym. To więcej niż zwykle.
- Czas oczekiwania na wydanie decyzji skrócił się - mówi Magdalena Werstak, członek zarządu powiatu. - W drugim półroczu wydano znacznie więcej decyzji niż w pierwszym.
Wydział Architektury pobrał w minionym roku 83 339,58 zł.opłat skarbowych.