Prezydent Zbigniew Dychto oświadcył dziś, że ma kandydata na stanowisko nowego dyrektora szpitala.
- Nie jest on lekarzem. Ma wykształcenie wyższe ekonomiczne. Pracował w NFZ, zakładach opieki medycznej. Był prezesem, dyrektorem, ale nazwiska dziś nie ujawnię - tylko tyle ujawnił prezydent. - Mogę dodać, że jest mężczyzną i ma 54 lata.
Jacek Wutzow obowiązki dyrektora szpitala będzie pełnił do 10 października. Prezydent zwolnił go ze świadczenia obowiązku pracy później - od 11 października.