Dziś na godzinę 12.00 prezydent Zbigniew Dychto zwołał w szpitalu konferrencję prasową. Szeptano, że prezydent zwołał ją po to, by poinformować o zamiarze zamknięcia szpitala i ewakuacji chorych. Powód? Komornik "położył łapę" na kontach bankowych placówki. Prezydent przyjechał do szpitala, ale konferencję odwołał.
- Zaraz muszę jechać do Warszawy - oświadczył. 
Zdążył jeszcze stwierdzić kategorycznie, że zagrożenia dla szpitala nie ma.
Dychto pojechał do Warszawy na zaproszenie minister zdrowia - Ewy Kopacz.