Przy bramach cmentarza w Pabianicach staną z puszkami na pieniądze muzealnicy, radni, członkowie Stowarzyszenia Zjednoczenie dla Pabianic, Klubu Inicjatyw Gospodarczych, dziennikarze. Od godziny 10.00 do 16.00 będą zbierać datki na odnowienie starych nagrobków.
- Chcemy zaopiekować się grobami mającymi wartości zabytkowe, artystyczne, historyczne i społeczne - mówi Grzegorz Krzyżanowski, prezes Stowarzyszenia Zjednoczenie dla Pabianic. - Zebrane pieniądze pozwolą pokryć koszty renowacji.
- Który z nagrobków będzie odnowiony jako pierwszy, zależy od zebranych pieniędzy - dodaje Krzysztof Hile, redaktor telewizji i pomysłodawca zbiórki.