Do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego chce wystąpić Rada Miejska Pabianic ze skargą na orzeczenie wojewody łódzkiego. Helena Pietraszkiewicz przysłała do naszego miasta orzeczenie dotyczace nieważności uchwały Rady Miejskiej w sprawie odwołania dyrektora szpitala Jacka Wutzowa. Pani wojewoda uznała, że powinien to zrobić prezydet Pabianic, a nie radni.
- Podjęliśmy tę uchwałę zgodnie ze statutem SP ZOZ, który w 2003 r. został pozytwnie zaopiniowany przez wojewodę i był rejestrowany przez sądy - oburza się Grzegorz Mackiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej. - Na dodatek Rada Miejska przyjęłą do widomości fakt rezygnacji dyrektora szpitala z pełnionej funkcji. Bardzo to dziwne, bo wcześniejsze powoływania i odwoływania dyrektorów nie były negowane przez służby wojewody.
Decyzję w tej sprawie radni podejmą na najbliższej sesji Rady Miejskiej.