Wykonaniem nakładki asfaltowej w ulicy Moniuszki na odcinkach Wiejska–Kochanowskiego i Południowa–Łąkowa zajmuje się spółka Włodan z Porszewic. Zrobi to za 403 tysiące zł.
Ponieważ miejska dotacja na te prace wynosiła więcej, bo 499 tysięcy zł, niewykorzystane 75 tysięcy można wydać na remont ulicy Jana Pawła II, który... już został zrobiony.

- Gdy robiliśmy remont Jana Pawła, dołożyłem własnych pieniędzy z ZDiZM do dotacji z Urzędu Miejskiego - wyjaśnia Stanisław Wołosz, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej.

W przyszłym roku drogowcy z ZDiZM wrócą na Jana Pawła.

- Chciałbym jeszcze rozbić dodatkowo z własnych pieniędzy dwie zatoki - obiecuje dyrektor.

Remont czeka przystanki na Jana Pawła vis a vis szpitala i przy ul. Konopnickiej.