Dzieci i młodzież, które chcą skorzystać ze stypendium sportowego w Urzędzie Miejskim, mogą już składać wnioski. Można je pobrać ze strony internetowe urzędu www.um.pabianice.pl. Składamy wnioski codziennie w ratuszu przy ul. Zamkowej 16 w pokoju nr 15. 
Informacji o stypendiach udziela Łukasz Stencel, pełnomocnik prezydenta do spraw sportu, który przyjmuje w budynku urzędu przy ul. Kościuszki 22, pokój nr 1 (dawne przedszkole), tel. 042 22 54 937. 
Na stypendia sportowe i pensje trenerów w tym roku radni miejscy postanowili wydać 95.000 zł.