Na Jana Pawła II na odcinku od ulicy Próżnej do Trębackiej i na ul. Nawrockiego od ul. Szpitalnej do Warszawskiej rozkopane są chodniki. Prace mają zakończyć się 25 lipca.