Posadzono je między chodnikiem a ścieżką rowerową przy ulicy Świetlickiego - tuż przy supermarkecie Carrefour. Drzewka wzbudziły zainteresowanie przechodniów.
- Zasadzenie drzewek jest wynikiem decyzji Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej – mówi pracownik Wydziału Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska. - W miejscu wyciętych drzew trzeba było posadzić nowe.

Jednak nie tylko tam będą rosnąć drzewa. Nowe zasadzono też już przy ulicy Grobelnej.