W ulicy będzie układana nowa kanalizacja. Termin rozpoczęcia prac nie jest jeszcze dokładnie ustalony.
- Roboty drogowe i kanalizacyjne powinny być zakończone przed 1 listopada - mówi Andrzej Różański, inżynier miasta.
Zamknięcie Roweckiego spowoduje, że zwiększy się ruch samochodowy na skrzyżowaniu Świetlickiego z Kilińskiego.
- Dlatego proponujemy uruchomienie na tym skrzyżowaniu tymczasowej sygnalizacji świetlnej - wyjaśnia Różański.