To tytuł wykładu dr Waldemara Grabowskiego z IPN w Warszawie. Wykład odbędzie się w czwartek 19 czerwca 2008 r. o godzinie 17.00, w siedzibie Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 8.
Waldemar Grabowski od 2001 roku prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w ramach Instytutu Pamięci Narodowej. Specjalizuje się w badaniach struktur Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945. Pełni funkcję sekretarza Komisji Ekspertów programu badawczego „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”.
Głównym tematem jego prelekcji będzie działalność siatki agentów Gestapo, a szczególnie Ludwika Kalksteina oraz Blanki Kaczorowskiej, ponoszących, według badań historyków, główną odpowiedzialność za aresztowanie przez Niemców, 30 czerwca 1943 roku, komendanta głównego Armii Krajowej, gen. Stefana Grota-Roweckiego.