Miasto jest właścicielem ponad 8085 akcji Fabryki Urządzeń Mechanicznych SA. Ich wartość to 80.850 zł. Dziś na sesji radni dali prezydentowi zgodę na sprzedaż miejskich udziałów. Stwierdzili, że spółka nie wykonuje zadań określonychw ustawie o samorządzie gminnym, zatem posiadanie jej akcji nie jest konieczne.