Ci, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o wymianę dowodu osobistego, mają tylko kilka dni. Potem zielone książeczki tracą ważność. Bez nowego dowodu możemy mieć trudności z załatwieniem formalności w banku, urzędach czy na poczcie. Obywatele polscy, którzy mieszkają w kraju mają obowiązek posiadania ważnego dowodu osobistego.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego trzeba złożyć osobiście. Należy załączyć dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 45 na 35 mm, oraz dowód opłaty za wydanie dowodu.