Dochody powiatu w 2008 roku mają wynieść 67.052.700 zł. Oświata pochłonie aż 35,5 proc. tej kwoty, a pomoc społeczna – 29,8 proc.
Na drogi powiatowe starostwo wyda 1.048.600 zł, a na remonty – 1.473.600 zł.
Przebudowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej ma kosztować 1.368.000 zł. Dokończenie budowy Domu Pomocy Społecznej - 465.000 zł.