Jest już napisana strategia dla Pabianic i Zintegrowany lokalny plan rewitalizacji. Radni miejscy przyjmą oba dokumenty na sesji 31 października. Już można je przeczytać na www.um.pabianice.pl