Kontrole zaczęły się 17 stycznia. Było ich dotąd 15. Wszystkie przebiegły bez uwag. Strażnicy zaglądają do palenisk. Kominiarze sprawdzają stan kominów.

- Sprawdzamy głównie posesje ROM-owskie, ale nie wykluczamy wyrywkowych kontroli tam, gdzie są problemy i zgłoszenia o nieprawidłowościach - wyjaśnia Tomasz Makrocki, komendant Straży Miejskiej. 

Od 23 stycznia do kontroli przyłączą się przedstawiciele pabianickiej Państwowej Straży Pożarnej.

To, czym palimy w piecach, jest równie istotne jak stan przewodów kominowych. Brak ich regularnego czyszczenia powoduje wysoką emisję pyłów do atmosfery, a co za tym idzie większy smog. Może też być przyczyną pożaru np. przez zapalenie się sadzy. Są one jednymi z najczęstszych zdarzeń, do których wzywani są strażacy w okresie jesienno-zimowym. W wyniku niepełnego spalania, cząstki sadzy oblepiają przewód kominowy i stanowią materiał palny.

Przeczytaj, jak ważne jest czyszczenie przewodów kominowych