Jak się dowiedzieliśmy 2.000 zł (po 200 zł miesięcznie) w tym roku szkolnym dostaną uczniowie Gimnazjum nr 3 oraz szkół podstawowych nr 13,14 i 5. Nazwisk laureatów przewodniczący kapituły Andrzej Żeligowski nie chciał nam zdradzić. Zostaną one przedstawione do zatwierdzenia Radzie Miejskiej na sesji we wrześniu.
Komisja stypendialna obradowała 22 sierpnia. Miała do rozpatrzenia 21 wniosków złożonych przez rodziców, opiekunów, nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. W tym roku przyznano stypendia w dziedzinie kultury, nauki i sportu. Najwięcej stypendystów, bo aż czterech, to sportowcy.
Jako pierwsze stypendia Rady Miejskiej otrzymały: Paulina Grabarz, Agnieszka Maria Rucińska, Patrycja Przybylska, Agnieszka Lewandowska i Monika Rykała.