Urząd Miejski w Pabianicach zaprasza na szkolenie dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się 3 lutego w sali nr 4  przy ul. Zamkowej 16 o godzinie 15.00.
Pierwszy temat to nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Drugi temat  to rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w zakresie nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań.