Pula nagród to 2.000 zł. Funduje je Urząd Miejski. Tematyka prac może być związana z zabytkami, pejzażem miasta i okolic. Technika dowolna. Prace powinny być realistyczne. Autorów prosi się o podanie miejsca, które przedstawili. Każdy autor może nadesłać 3 prace. Wszystkie prace należy podpisać na odwrocie Godłem, a w zamkniętej kopercie umieścić dane autora: nazwisko, imię, adres.
Prace należy składać do 31 maja 2008 (do godz. 14.00) w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. św. Jana 10.
Wielkość prac ograniczona jest jednym wymogiem – muszą dać się zaprezentować w Galerii Exlibris Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Szczegółowych informacji na temat konkursu można uzyskać od Anny Możyszek, tel. 0-42 226-70-01, 0-608-089-834 i Anny Domagały, tel. 0-42 215-50-31.