Firma "Eko-Region" będzie pobierać niższą stawkę za wywóz śmieci z wszystkich placówek
oświatowych. Firma zgodziła się na kwotę 34 zł za metr sześcienny. Poprzednia cena to 50 zł.