W chodniku na ulicy Batorego pracownicy firmy APG przygotowują wykop pod rury. Popłynie nimi gaz o mniejszym ciśnieniu. Dopływ gazu do wszystkich odbiorców będzie zapewniony nawet w przypadku zwiększonego jego zużycia.