Zmianę czasu z letniego na zimowy reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2004-2008.