Rozlany olej sprzątają strażacy na ul. Traugutta. Ulica jest zablokowana na odcinku od ul. św. Rocha do ul. Zamkowej. Sprawca zalania olejem całej jezdni jest nieznany.