Po oddziale położniczo-ginekologicznym, teraz oddział ortopedyczno-urazowy z naszego szpitala zgłosił się do programu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.
To ważna informacja dla pacjentów, bo oznacza, że pabianicki szpital wprowadza najwyższe standardy leczenia bólu pooperacyjnego.
Wśród wymagań, które musi spełnić, aby uzyskać certyfikat, jest m.in. obowiązek regularnego mierzenia bólu u pacjentów po operacji, a także informowania pacjentów,przed zabiegiem, jakiego bólu mogą się spodziewać po operacji i w jaki sposób będzie on uśmierzany.
Certyfikaty „Szpital bez bólu” przyznają wspólnie: Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich i Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.
O uzyskanie certyfikatu może ubiegać się każdy szpital lub pojedynczy oddział w Polsce.
Certyfikaty „Szpital bez bólu” uzyskało już 40 szpitali.
Do programu cały czas zgłaszają się kolejne szpitale i oddziały. W tej chwili o uzyskanie certyfikatów stara się 51 szpitali i 19 oddziałów z całej Polski.