Drogowcy malują znaki poziome i linie na jezdni pomiędzy ul. Żeromskiego i Lutomierską. Ruch w tych miejscach jest znacznie utrudniony.