Czas letni wprowadzają wszystkie kraje Unii Europejskiej. Ale nie tylko.
Robi się to 70 krajach na całym świecie (między innymi w USA, Kanadzie, Australii, Meksyku, Nowej Zelandii). Wyjątkiem jest Japonia.
Zmianę czasu po raz pierwszy wprowadzili Niemcy - w 1916 roku. My przesuwaliśmy wskazówki zegarów w okresie międzywojennym oraz w latach 1957-1964. Potem była przerwa aż do 1977 roku.
Dzięki zmianie czasu oszczędza się prąd elektryczny.
Zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi 26 października.