Zaczęła się przebudowa ul. Rypułtowickiej na odcinku od ul. Szkolnej do granic powiatu. Odcinek jest zamknięty. Jezdnia będzie poszerzona o 2 metry, a po stronie zachodniej powstanie chodnik. Pojazdy kierowane są ulicami: Szkolną, Pabianicką, Chocianowicką do Sanitariuszek w Łodzi. Prace potrwają około 2 miesięcy. Potem rozpocznie się przebudowa drugiego odcinka Rypułtowickiej - od ul. Szkolnej do Konstantynowskiej.