W lasach województwa łódzkiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożena pożarowego. Wysokie temperatury powietrza spowodowały, że wilgotność ściółki wynosi zaledwie 10 procent. Oznacza to, że leśne podłoże jest równie łatwopalne jak kartka papieru, dlatego przebywając w lesie należy zachować szczególną ostrożność. Jeżeli upały utrzymają się przez następne dni, leśnicy ogłoszą bezwzględny zakaz wstępu do lasów.

Od początku lipca w województwie łódzkim wybuchło 14 pożarów.