Kto jest zatrudniony w Starostwie Powiatowym, ten może starać się o dopłatę do studiów. Dostanie zwrot 20 proc. czesnego. Jest tylko jeden warunek: studia mają być podniesieniem kwalifikacji zgodnych z zatrudnieniem. 
Podania o dofinansowanie złożyło już 15 osób. Zostały rozpatrzone pozytywnie.