Od 3 lipca rozpocznie się rozkopywanie ulicy Jutrzkowickiej na odcinku od Świetlickiego do granic miasta. Roboty potrwają rok. W tym czasie ruch samochodowy będzie odbywać się wahadłowo, który będzie sterowany przez tymczasową sygnalizację świetlną. Będzie tutaj układana kanalizacja sanitarna i burzowa. Dzięki temu rozwiązany zostanie problem odprowadzania ścieków z osiedla domków jednorodzinnych w ulicach Jasnej, Polnej, Wodnej, Gospodarczej, Pogodnej.