Śnieg zasypał miasto, na jezdniach jest mokro i ślisko, chodniki są białe. W ciągu godziny na ulice wyjadą dwie solanko-piaskarki. Jeśli spadnie więcej śniegu, na drogach pojawią się pługi i ciężarówki z piachem.