Wjeżdżając w nie, można uszkodzić samochód. Za informacje dziękujemy internaucie.