- To była spontaniczna akcja mieszkańców. Planowałem tylko utwardzić Wschodnią do Modrej – wyjaśnia Stanisław Wołosz, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej. - Tymczasem każdy z mieszkańców tej ulicy kupił kostkę, a my ułożyliśmy im chodnik przed posesją. Obiecałem im dodatkowo utwardzić drogę tłuczniem.
W październiku radni znaleźli trochę pieniędzy w kasie miejskiej i zgodzili się przeznaczyć je na pokrycie Wschodniej asfaltem.
- Dzięki temu będziemy mieli ładną ulicę zrobioną jeszcze w tym roku – cieszy się radny Andrzej Sauter.
Ułożenie dywanika asfaltowego na Wschodniej będzie kosztowało 162.328 zł. Dodatkowo na wkopanie krawężników trzeba wydać 30.000 zł, a na odwodnienie - 10.000 zł.
- Układanie asfaltu rozpocznie się za tydzień – obiecuje Wołosz.