Terenem tym zainteresowane są Gdańskie Młyny i Spichlerze Dr Cordesmeyer, ponieważ oddziela on posesję spółki od ul. Wspólnej.
Prośbę swą zarząd "młynów" motywuje tym, że w chwili obecnej samochody ciężarowe, dostarczające surowiec do młyna, często blokują ruchliwą ul. Partyzancką oraz utrudniają dojazd autobusów do dworca PKS, znajdującego się przy tej ulicy.
Na wydzierżawionym terenie spółka chce stworzyć m.in. parking dla ciężarówek, który rozwiązałby ten problem.
Prezydent Zbigniew Dychto zwrócił się do Komisji Gospodarki Komunalnej o wydanie opinii w sprawie wynajmu tego terenu. Zaproponował stawkę 900 zł miesięcznie (netto).
Radni w większości ("przeciw" była Monika Cieśla) zgodzili się wydzierżawić ten obszar, ale za wyższą stawkę, to jest 3.000 zł na miesiąc. W umowie mają też zostać zawarte warunku zjazdu do tej działki.
Nieruchomość przy Wspólnej 5-5a zostanie wystawiona do przetargu.