Jeszcze w listopadzie nowy asfalt pokryje jezdnię ulicy Wspólnej - od skrzyżowania z Karniszewicką do przejazdu kolejowego.
- W tym tygodniu wyrównamy pobocze – mówi Andrzej Świstek, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów w Starostwie Powiatowym.
Pod koniec tygodnia lub na początku przyszłego pracownicy Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych zerwą starą nawierzchnie i położą nową. Zajmie im to dwa dni.
- Podczas robót ruch na ulicy Wspólnej będzie odbywał się w jednym kierunku – dodaje Świstek.
Objazd będzie poprowadzony ulicami: Karniszewicką, Torową lub Lutomierską. Starostwo wyda na remont Wspólnej 71.415 zł.(wb)