Wygrała 51-letnia Anna Korycka, która ostatnio pracowała w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji na stanowisku starszego specjalisty. Wcześniej (przez 2 lata) Korycka pracowała w wydziale, którym teraz będzie zarządzać. Zajmie gabinet po Mariuszu Misiaku, który z pracy w Starostwie zrezygrował w sierpniu. Koryccy (Anna z mężem) prowadzą zakład fotograficzny przy ul. 20 Stycznia (niedaleko Ossowskiego).