Mieszkańcy ul. Jutrzkowickiej zauważyli, że jeden z ich sąsiadów wylewa nieczystości na ulicę. Zawiadomili o tym Straż Miejską. Strażnicy ustalają, kto pozbywał się w ten sposób ścieków. Dyżurny odebrał zgłoszenie o zdarzeniu w środę (21 kwietnia) o godz. 9.20.