Odprowadzanie ścieków do Grupowej Oczyszczalni Ścieków jest kosztowne. W tym roku opłata ta wzrosła o 13,28 proc. Nowa taryfa za wodę i ścieki weszła w życie 5 marca. Podwyżka wzbudziła niezadowolenie, a nawet protesty wśród mieszkańców miasta.

- Będę renegocjował porozumienie z Łodzią w sprawie ceny ścieków - zapowiedział prezydent Zbigniew Dychto. - Nowa kwota musi być satysfakcjonująca dla osób stron - i dla nas, i dla GOŚ-u.