Kilkanaście osób zgromadziło spotkanie grupy wymiany doświadczeń, które odbywa się dziś (9 października) od godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim przy ul. Zamkowej 16.
Tematem spotkania jest projekt „Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu do lepszego dostarczania usług publicznych”.
Zaprezentowana zostanie między innymi organizacja sektora usług komunalnych w Pabianicach, omówione będą silne i słabe strony usług komunalnych w miastach.
Spotkanie potrwa do godziny 19.00. Jutro grupa wymiany doświadczeń debatować będzie od godziny 9.00 do 12.00. Po rozmowach planowana jest wizyta w Zakładzie Energetyki Cieplnej i Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, a także zwiedzanie inwestycji komunalnych.